۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری دوره اشکانی و ساسانی

روسری آنچه تا کنون از انواع پوشش سر، کلاه، روسری ، دستمال، شال و همانند آن سخن گفتیم مربوط به دوره چندیدن قرن گذشته قبل از اسلام و […]
۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری دوره هخامنشی

روسری همان طور که قبلا نیز بازگو شد، پوشش سر و استفاده از ابزارهایی همچون کلاه، دستار، دستمال، روسری ، شال و چادر به زمان های بسیار […]
۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری از عصر ماد ها تا به امروز

روسری پوشش در ایران به سالهای قبل از  اسلام باز می گردد، استفاده از کلاه، دستار ( روسری ، دستمال یا شال برای بستن به دور سر) در […]
۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری و تحول پوشش سر در دوره های تاریخی ایران

روسری پوشش سر و استفاده از روسری ، مقنعه، شال و چادر در تاریخ پوشاک ایران جایگاهی مهم اما شناخته دارد، زیرا جزوی از پوشاک ایرانی است […]