۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری بر اساس فرهنگ ایران زمین

فرهنگ و تاریخ کهن ایران نشان می دهد زنان ایرانی از روسری با مدل های مختلف برای پوشش خود استفاده می کردند، حتی زمانی که هنوز […]