۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری پوشاک بین المللی

روسری شال و روسری از دسته پوشاک زنانه هستند که در مجالس، مهمانی ها و در مراسم رسمی و غیر رسمی استفاده می گردد. انتخاب رنگ […]