۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری دوره هخامنشی

روسری همان طور که قبلا نیز بازگو شد، پوشش سر و استفاده از ابزارهایی همچون کلاه، دستار، دستمال، روسری ، شال و چادر به زمان های بسیار […]