۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری دوره اشکانی و ساسانی

روسری آنچه تا کنون از انواع پوشش سر، کلاه، روسری ، دستمال، شال و همانند آن سخن گفتیم مربوط به دوره چندیدن قرن گذشته قبل از اسلام و […]